Nieuwe wijk zoekt nieuwe bewoners

Positionering en communicatie van de nieuwe wijk Haansberg in Etten-Leur

Strategische content om nieuwbouwwijk te laten

Waar nu nog koeien staan te grazen, wonen en leven rond 2025/2026 de nieuwe bewoners in een groene gemeenschapsvorm met elkaar samen. Gemeente Etten-Leur ontwikkelt de nieuwbouwwijk Haansberg in samenwerking met de inwoners van Etten-Leur en wil de wijk zo inrichten dat duurzaam wonen en leven een vanzelfsprekendheid is. Dit vraagt om strategische communicatie richting stakeholders, huidige inwoners en potentiële bewoners, dit is Contentvorm op het lijf geschreven!

Samen werken aan samen

Samen, dat is het sleutelwoord in dit nieuwbouwproject. En hoe creëer je als gemeente de juiste interactie om zoveel mogelijk samen te werken met je bewoners? Daar heeft Contentvorm het juiste antwoord op. We zijn aan de slag gegaan met een strategisch communicatieplan om het projectteam op een juiste manier te ondersteunen. Vanuit daar is een contentplanning ontworpen, nieuwsbrief opgezet, een website gemaakt, video’s geproduceerd en worden bewonersavonden georganiseerd. Daarnaast werkt Anne 1 dag per week op locatie in Etten-Leur dat zorgt voor korte lijnen en snelle acties.

Impactvol project

Het Masterplan voor de wijk Haansberg zal in 2024 een nieuwe fase in gaan. Om bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van het masterplan moeten verschillende soorten middelen ingezet worden die huidige bewoners en potentiële bewoners zowel informeren als motiveren. Een eerste resultaat hiervan zie je in de productie hiernaast.

Video afspelen